Läsförståelse gul

Läsförståelse gul
Läsförståelse gul
Beskrivning av Läsförståelse gul

Läsförståelse Gul är avsedd för åk 4. I Läsförståelse Start, Grön, Blå, Röd, Gul, Lila och Orange möter dina elever många olika texttyper. De kombineras med uppgifter där eleverna får söka information i texten, läsa mellan raderna och reflektera utifrån egna erfarenheter. Dessutom arbetar de med att förklara ord och uttryck ur texterna.  Varje bok innehåller texter med tillhörande uppgifter i läs- och ordförståelse. Det finns en tydlig progression mellan böckerna i serien. Innehållet varieras och med längden på texterna, genrevalet samt svårighetsgraden på uppgifterna stegras nivån.  Bokens innehåll kan i korthet beskrivas så här:  ca 20-25 meningar långa texter exempel på genrer i boken är berättelse, faktatext, instruktion, fabel, e-post och biografi tecknade illustrationer A-uppgifter där eleven söker svar i texten och formulerar egna svar B-uppgifter där frågorna utmanar eleven att läsa mellan raderna, dra slutsatser utifrån olika ledtrådar i texten eller göra egna reflektioner C-uppgifter att välja mellan där eleven förklarar ord och uttryck och arbetar med kreativa skrivuppgifter utifrån texterna. C-uppgifterna besvaras i skrivhäfte eller på lösblad. facit till de uppgifter där ”rätt svar” kan ges samt beskrivningar av aktuella texttyper finns i Lärarens bok Hela serien består av: Läsförståelse Start Bok 1 – avsedd för f-åk 1 Läsförståelse Grön Bok 2 – avsedd för åk 1 Läsförståelse Blå Bok 3 – avsedd för åk 2 Läsförståelse Röd Bok 4 – avsedd för åk 3 Läsförståelse Gul Bok 5 – avsedd för åk 4 Läsförståelse Lila Bok 6 – avsedd för åk 5 Läsförståelse Orange Bok 7 – avsedd för åk 6

Läs mer om Läsförståelse gul...


Sök bästa pris på Läsförståelse gul hos: