Läsförståelse Grön för lågstadiet

Läsförståelse Grön för lågstadiet
Läsförståelse Grön för lågstadiet
Beskrivning av Läsförståelse Grön för lågstadiet

Läsförståelse Grön är avsedd för åk 1. I Läsförståelse Start, Grön, Blå, Röd, Gul, Lila och Orange möter dina elever många olika texttyper. De kombineras med uppgifter där eleverna får söka information i texten, läsa mellan raderna och reflektera utifrån egna erfarenheter. Dessutom arbetar de med att förklara ord och uttryck ur texterna.  Varje bok innehåller texter med tillhörande uppgifter i läs- och ordförståelse. Det finns en tydlig progression mellan böckerna i serien. Innehållet varieras och med längden på texterna, genrevalet samt svårighetsgraden på uppgifterna stegras nivån.  Bokens innehåll kan i korthet beskrivas så här: ca 10 meningar långa texter exempel på genrer i boken är berättelse, beskrivning, faktatext, vykort och fingerramsa tecknade illustrationer A-uppgifter där eleven söker svar i texten och väljer mellan färdiga svarsalternativ eller formulerar egna svar B-uppgifter där frågorna utmanar eleven att läsa mellan raderna, dra slutsatser utifrån olika ledtrådar i texten, förklara ord och uttryck eller göra egna reflektioner facit till de uppgifter där ”rätt svar” kan ges samt beskrivningar av aktuella texttyper finns i Lärarens bok  Hela serien består av: Läsförståelse Start – Bok 1 avsedd för f-åk 1 Läsförståelse Grön – Bok 2 avsedd för åk 1 Läsförståelse Blå – Bok 3 avsedd för åk 2 Läsförståelse Röd – Bok 4 avsedd för åk 3 Läsförståelse Gul – Bok 5 avsedd för åk 4 Läsförståelse Lila – Bok 6 avsedd för åk 5 Läsförståelse Orange – Bok 7 avsedd för åk 6

Läs mer om Läsförståelse Grön för lågstadiet...


Sök bästa pris på Läsförståelse Grön för lågstadiet hos: