Läsförståelse Fakta A

Läsförståelse Fakta A
Läsförståelse Fakta A
Beskrivning av Läsförståelse Fakta A

Läsförståelse Fakta stödjer och kompletterar undervisningen i matematik, NO-ämnen och SO-ämnen. Texterna representerar många olika sakprosa genrer och varierar därför både i utformning och struktur. Genom arbetet med Läsförståelse Fakta lär sig eleverna att olika slags texter både kan, och ska, läsas på olika sätt för att bli meningsfulla. Läsförståelse Fakta uppmärksammar eleverna på att allt på en sida kan läsas, inte bara löpande text – mellanrubriker, tabeller, bild texter, ord förklaringar och fotnoter är ofta lika viktiga. ELEVBÖCKERNA Det inledande kapitlet i respektive elevbok är en ”minikurs” som tydligt visar de olika strategier som eleverna sedan ska använda i arbetet med bokens faktatexter. Alla elevböckerna innehåller 16 faktatexter som ligger uppslagsvis: på vänstersidor finns uppgifter, och på högersidor finns den text som uppgifterna hör till. Uppgifter på blå tonplatta arbetar eleverna med innan läsningen. Eleverna lär sig att bedöma syftet med läsningen, få överblick över stoffet och att aktivera bakgrundskunskaper. Uppgifter på orange tonplatta ger eleverna ett tydligt läsfokus – något att ha i bakhuvudet under läsningen. Uppgifter på grön tonplatta arbetar eleverna med efter läsningen. Uppgifterna varierar från att presentera fakta på nya sätt, till exempel i ett Venndiagram, till att svara på såväl faktafrågor som reflektionsfrågor. Till sist får eleverna reflektera över sitt lärande och över arbetssättet. I Läsförståelse Fakta Start finns också en lila platta. Där finns läs- och skrivuppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand eller tillsammans med en kamrat.

Läs mer om Läsförståelse Fakta A...


Sök bästa pris på Läsförståelse Fakta A hos: