Läsförståelse Blå

Läsförståelse Blå
Läsförståelse Blå
Beskrivning av Läsförståelse Blå

Läsförståelse Blå är avsedd för åk 2. I Läsförståelse Start, Grön, Blå, Röd, Gul, Lila och Orange möter dina elever många olika texttyper. De kombineras med uppgifter där eleverna får söka information i texten, läsa mellan raderna och reflektera utifrån egna erfarenheter. Dessutom arbetar de med att förklara ord och uttryck ur texterna.  Varje bok innehåller texter med tillhörande uppgifter i läs- och ordförståelse. Det finns en tydlig progression mellan böckerna i serien. Innehållet varieras och med längden på texterna, genrevalet samt svårighetsgraden på uppgifterna stegras nivån.  Bokens innehåll kan i korthet beskrivas så här: ca 10-15 meningar långa texter exempel på genrer i boken är berättelse, faktatext, instruktion, detektivhistoria och text och saga tecknade illustrationer A-uppgifter där eleven söker svar i texten och väljer mellan färdiga svarsalternativ eller formulerar egna svar B-uppgifter där frågorna utmanar eleven att läsa mellan raderna, dra slutsatser utifrån olika ledtrådar i texten eller göra egna reflektioner C-uppgifter att välja mellan där eleven förklarar ord och uttryck och får rita och berätta utifrån texterna. C-uppgifterna besvaras i skrivhäfte eller på lösblad. Facit till de uppgifter där ”rätt svar” kan ges samt beskrivningar av aktuella texttyper finns i Lärarens bok Hela serien består av: Läsförståelse Start Bok 1 – avsedd för f-åk 1 Läsförståelse Grön Bok 2 – avsedd för åk 1 Läsförståelse Blå Bok 3 – avsedd för åk 2 Läsförståelse Röd Bok 4 – avsedd för åk 3 Läsförståelse Gul Bok 5 – avsedd för åk 4 Läsförståelse Lila Bok 6 – avsedd för åk 5 Läsförståelse Orange Bok 7 – avsedd för åk 6

Läs mer om Läsförståelse Blå...


Sök bästa pris på Läsförståelse Blå hos: