Larsson Göran Att Läsa Koranen – En Introduk…

Larsson Göran Att Läsa Koranen – En Introduk…
Larsson Göran Att Läsa Koranen – En Introduk…
Beskrivning av Larsson Göran Att Läsa Koranen – En Introduk…

Vad säger Koranen om skapelsen livet och döden? Koranen är en av världens mest kända och spridda texter. Från profeten Muhhamads uppenbarelser i början av 600-talet till idag har Koranen utgjort och utgör fortfarande fundamentet för världens muslimer.
Såväl muslimska exegeter som västerländska språkvetare och islamologer är överens om att Koranen är en mycket intressant men också svårtolkad och mångtydig text. Med hjälp av både historiska och nutida exempel illustrerar Att läsa Koranen att muslimsk koranvetenskap alltid har varit medveten om att Koranen är mångtydig och öppen för olika tolkningar.
Att läsa Koranen ger dig möjlighet att förstå Koranens budskap genom att studera och lyfta fram både troende muslimers tolkningar och sekulära forskares studier av Koranen.
Syftet med boken är att belysa och påvisa mångfalden i studiet av Koranen i både historia och nutid. De citat som återges i boken är hämtade från Muhammed Knut Bergströms tolkning och Karl Vilhelm Zettersténs översättning.
Göran Larsson är filosofie doktor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet och lektor vid Södertörns högskola. Han har tidigare publicerat artiklar och böcker om islam och muslimer i Europa.

Läs mer om Larsson Göran Att Läsa Koranen – En Introduk…...


Sök bästa pris på Larsson Göran Att Läsa Koranen – En Introduk… hos: