Larsson Berit Ett Delat Rum – Agonistisk Fem…

Larsson Berit Ett Delat Rum – Agonistisk Fem…
Larsson Berit Ett Delat Rum – Agonistisk Fem…
Beskrivning av Larsson Berit Ett Delat Rum – Agonistisk Fem…

Det personliga är politiskt men all politik bygger på att det mest person­liga vår identitet inte låter sig inordnas i fasta kategorier. Demo­kratisk politik har skillnader och antagonismer som en av sina grund­förutsättningar. Om kvinnor skall förfoga över ett eget rum bör detta rum inte baseras på den förenklade kategorin kvinna – skillnaderna mellan kvinnor kan inte underordnas en universell feministisk agenda utan måste ständigt under­sökas och förhandlas.
I Ett delat rum diskuterar Berit Larsson folkbildning demokrati identitet och människors till­träde till offentligheten. Med hjälp av bland annat Hannah Arendts humanistiska filosofi vill hon förespråka en radikal syn på bildning som värnar om den politiska männi­skan. Kvinnofolkhögskolan i Göte­borg grundad 1985 för av och med kvinnor är den folkbildningspraktik där hon hämtat sina exempel.

Läs mer om Larsson Berit Ett Delat Rum – Agonistisk Fem…...


Sök bästa pris på Larsson Berit Ett Delat Rum – Agonistisk Fem… hos: