Lärpocket Förstå och arbeta med ADHD

Lärpocket Förstå och arbeta med ADHD
Lärpocket Förstå och arbeta med ADHD
Beskrivning av Lärpocket Förstå och arbeta med ADHD

Förstå och arbeta med ADHD

Vad är ADHD? Hur arbetar du med barn och ungdomar med ADHD i skolan? Hur krockar ADHD-diagnosen med skolans krav och betoning på individuellt och problembaserat lärande?

I boken Förstå och arbeta med ADHD får du snabbt överblick av vad ADHD-diagnosen innebär och hur du kan bemöta och hjälpa barn med ADHD i vardagen. Gunilla Carlsson Kendall ger tips och konreta råd hur elever med ADHD kan få hjälp med organisation och planering i klassrummet och hur du so

Läs mer om Lärpocket Förstå och arbeta med ADHD...


Sök bästa pris på Lärpocket Förstå och arbeta med ADHD hos: