Lärpocket Elever med svag teoretisk begåvning

Lärpocket Elever med svag teoretisk begåvning
Lärpocket Elever med svag teoretisk begåvning
Beskrivning av Lärpocket Elever med svag teoretisk begåvning

Alla har inte samma förutsättningar från början men måste få samma möjlighet att utvecklas så bra som möjligt. Det finns en stor variation i förmågan att tänka abstrakt och teoretiskt som påverkar hur lätt och snabbt man tar till sig kunskap. Den här variationen är vare sig ny eller ovanlig, den har alltid funnits. Enligt psykologen Gunilla Carlsson Kendall finns det i varje klass ett antal elever som har svårt med teoretiskt tänkande, och för att kunna stötta dessa elever på bästa sätt måste vi våga prata om det. För att kunna ge alla möjligheter att utvecklas är det viktigt att förstå elevens förutsättningar och kunna ge stöd utifrån behov. Ur innehållet * Intelligens kan vi prata om det? * Vad menas med intelligens? * Hur kan svårigheterna se ut i olika åldrar? * Varför är det viktigt att uppmärksamma elever som har svårt med teoretiskt tänkande? * Olika svårigheter i kombination * Prata om det! * Att tänka på i undervisningen Författaren Gunilla Carlsson Kendall är leg. psykolog med lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter. Elever med svag teoretisk begåvning ingår i serien Lärpocket.

Läs mer om Lärpocket Elever med svag teoretisk begåvning...


Sök bästa pris på Lärpocket Elever med svag teoretisk begåvning hos: