Lärande och utveckling

Lärande och utveckling
Lärande och utveckling
Beskrivning av Lärande och utveckling

”Våra kontakter med andra har stor betydelse för hur vårt lärande utvecklas. Föräldrar, lärare, kompisar och andra kan ge stöd och hjälp, men de kan även fungera som inspiratörer, förebilder och motivationsstärkare. Det kan handla om att lära sig någonting nytt, att utveckla sig inom någon sport eller att förbättra sina prestationer inom någon annan verksamhet. Vi lär oss alltså i samspel med andra, både genom vad de säger och genom deras handlingar.” Läs mer Så inleds Lärande och utveckling och detta är också den röda tråden genom boken – mänskliga möten och människors personliga utveckling. Boken skildrar människors lärande och växande utifrån skilda livsvillkor och samhällen. Varje kapitel inleds med en uppgift eller övning som aktiverar eleverna redan från start. Det kan vara ett fall som analyseras, en övning som genomförs enskilt eller i grupp eller en diskussionsuppgift. Olika sorters övningar finns också insprängda i själva kapitlet. För att levandegöra texten finns fallbeskrivningar med tillhörande uppgifter. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning av texten som kan både inleda och avsluta arbetsområdet. För att underlätta inläsningen finns marginalord utsatta vid texten. Utmärkande drag – Bokens röda tråd är det mänskliga mötet och den personliga utvecklingen – Varje kapitel inleds med en elevuppgift för att aktivera läsaren – Faktatexten varvas med diskussionsuppgifter, reflektionsövningar och fallbeskrivningar Om författarna Vi har skrivit våra läroböcker utifrån en pedagogik där man genom fallbeskrivningar kombinerat med reflektions- och diskussionsuppgifter kan skapa en plattform för lärande som engagerar både elevernas rationella kompetens och deras empatiska förmåga. Britt-Inger Olsson är gymnasielärare i barn- och fritidsämnen och psykologi, samt specialpedagog och lärare på högskolan i specialpedagogik. Kurt Olsson är gymnasielärare i filosofi, religionskunskap och svenska.

Läs mer om Lärande och utveckling...


Sök bästa pris på Lärande och utveckling hos: