Langer Judith A Litterära Föreställningsvärl…

Langer Judith A Litterära Föreställningsvärl…
Langer Judith A Litterära Föreställningsvärl…
Beskrivning av Langer Judith A Litterära Föreställningsvärl…

»Litteratur spelar en viktig roll i våra liv ofta utan vår vetskap. Den ger oss förutsättningar att utforska både oss själva och andra att definiera och omdefiniera vilka vi är vilka vi skulle kunna bli och hur världen skulle kunna se ut.»
Medan vi läser bygger vi föreställningsvärldar och det är detta bygge Judith Langers bok handlar om. Hon har framför allt ägnat sin forskning åt hur barn och unga utvecklar sitt läsande och skrivande och vad det betyder för deras lärande. Hon ser det också som sin uppgift att visa hur man i själva undervisningen går till väga för att hjälpa fram en sådan utveckling.
I mötet med texten bygger läsaren medvetet eller omedvetet föreställningsvärldar för att skapa sammanhang och mening. Dessa världar utvecklas och förändras under läsningens gång. Misslyckas vi med detta bygge förlorar läsningen mycket av sin mening.
Judith Langer diskuterar olika faser i detta bygge och olika strategier för att hjälpa elever att röra sig mot en djupare förståelse och visa vägar till hur litteratur kan brukas för en intensivare social personlig kritisk och kognitiv utveckling. Det handlar om att skapa klassrum där verkliga möten sker mellan elevens värld och textens där frågor ställs för att utforska den litterära erfarenheten.
Judith Langer vill få oss att inse att litteraturen kan göra oss till bättre tänkare.

Läs mer om Langer Judith A Litterära Föreställningsvärl…...


Sök bästa pris på Langer Judith A Litterära Föreställningsvärl… hos: