Landgren Bengt Mannen Från Prag- Rainer Mari…

Landgren Bengt Mannen Från Prag- Rainer Mari…
Landgren Bengt Mannen Från Prag- Rainer Mari…
Beskrivning av Landgren Bengt Mannen Från Prag- Rainer Mari…

Med diktsviterna Duinoelegier och Sonetterna till Orpheus
bägge tillkomna under några hektiska arbetsveckor i början av år 1922 trädde Rainer Maria Rilke (18751926) fram som den tyskspråkiga modernismens främsta poet. Den här boken den första Rilkebiografin på svenska handlar om Rilkes diktning från den alltför tidiga debuten som 19-åring med Leben und Lieder och följer hans väg fram till det stora sena genombrottet i dödens skugga. Boken är också en berättelse om ett fascinerande livsöde; en berättelse om en ung man som bryter sig ut ur sin ursprungsmiljö den krympande tyskspråkiga minoriteten i Prag och Böhmen för att komma i kontakt med författare och konstnärer i andra länder: Tyskland Sverige Ryssland Frankrike Schweiz. Han reser genom tzartidens Ryssland bor länge i Paris blir ögonvittne till Tysklands sammanbrott och revolutionen i München 1919 tvingas fly undan den vita terrorn efter rådsrepublikens fall till Schweiz där han dör i cancer 29 december 1926.

Bengt Landgren var 19822009 professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Han har utgivit böcker om bl.a. Gunnar Ekelöf Hjalmar Gullberg Hermann Broch Johannes Edfelt August Strindberg Rainer Maria Rilke Erik Lindegren Gunnar Tideström Gunnar
Mascoll Silfverstolpe Sten Selander samt om svensk akademisk litteraturundervisning under 1900-talet.Bengt Landgren är ledamot av Vitterhetsakademien och Det Norske Videnskaps-Akademi. Han har varit ordförande i Strindbergssällskapet Gunnar Ekelöf-sällskapet och
Svenska Litteratursällskapet.

Läs mer om Landgren Bengt Mannen Från Prag- Rainer Mari…...


Sök bästa pris på Landgren Bengt Mannen Från Prag- Rainer Mari… hos: