Lagercrantz Olof Vårt Sekel Är Reserverat Åt…

Lagercrantz Olof Vårt Sekel Är Reserverat Åt…
Lagercrantz Olof Vårt Sekel Är Reserverat Åt…
Beskrivning av Lagercrantz Olof Vårt Sekel Är Reserverat Åt…

Olof Lagercrantz är en av 1900-talets främ­sta svenska publicister. Under sin tid som chefredaktör på Dagens Nyheter gjorde han tidningen till den centrala debattarena den aldrig varit varken förr eller senare. Än idag väcker Olof Lagercrantz starka känslor – han är älskad och hatad hyllad och omstridd som få.

I Vårt sekel är reserverat åt lögnen tillgäng­liggörs för första gången ett urval artiklar som spänner över hela Olof Lagercrantz publicistiskt aktiva liv från trettiotal till nittiotal. Dessutom offentliggörs här en rad dagboksanteckningar.

Boken kan läsas som en mäktig krönika över 1900-talets politiska och litterära historia men också som ett slags utvecklingsroman. Här kan man följa hur Olof Lagercrantz ställer sig till tidens dominerande frågor och hur han hela tiden förändras. Redan från början finns den stilistiska skärpan den litterära blicken och modet att hävda en egen åsikt. På sextiotalet bryter nya radikalare perspektiv fram och under åttiotalet blir han än mer kritisk till det borgerliga samhälle och den västerländska civilisation i vars finrum han fötts.

Den med­känsla och intellektuella öppen­het som ­­Olof Lager­crantz stod för är i dagens offentliga samtal näst intill utplånad. Vårt sekel är reserverat åt lögnen är en välbehövlig inspirationskälla för svensk kultur­debatt.

FRÅN MOTTAGANDET

Det är ingen tvekan om att en av Sveriges mest briljanta tidningsmän spelar ut hela sitt stilistiska register. Ett måste i Lagercrantzhyllan. Åsa Beckman i DN

Ett mäktigt publicistiskt dokument. Mikael van Reis i GP

Olof Lagercrantz är en ständig källa till inspiration och förtjänar att upptäckas av dagens unga. Karnevals artikelsamling är utmärkt som både introduktion och fördjupning. En bok man ofta kommer att återkomma till. Kristian Borg i Stockholms fria

Solen skiner över sidorna … den bestående känslan är … lätthet. Enkelhet klarhet. Anna Hallberg i DN

Att läsa Olof Lagercrantz skänker tröst i mörka tider. Åsa Linderborg i Aftonbladet

Det är ett stycke publicistisk historia Niklas Nåsander samlat en språkkonstnärs spegel av sin samtid. Med obruten glädje stor njutning läser jag. Curt Bladh i Sundsvalls Tidning

Jag saknar den kärlek till litteratur som lyser så starkt i många texter. Liksom febrig av lycka håller han fram verk av Lidman eller Ferlin eller Ahlin eller Joyce ivrig att visa läsaren hur alldeles underbara och viktiga de är. Det är storslaget och vackert. Jenny Tunedal i Aftonbladet

Olof Lagercrantz språkkonst är närvarande i dessa 600 sidor. Det är en njutning att läsa dem. Hans Holmberg i Kristianstadsbladet

… en intensitet som än idag känns otrolig. Jag kommer aldrig att sluta läsa honom. Jesper Högström i Expressen

UR BOKEN

Jag ser mitt liv som ett långsamt uppvak­nande till verklighet.­ Vid sjuttiofem bör­jar jag känna mig klarvaken men då är jag redan på väg ut ur samhället. Min bildningsväg­ har gått genom studiet av diktare vilka är sam­hällets ­egentliga fäder och mödrar. Agnes von Krusenstjerna gav mig ett perspektiv på min egen krets. Dagerman hjälpte mig ­förstå för­tryckets mekanismer. Dante och Nelly Sachs lärde mig om lidandets­ omfattning. Joyce gav vardagen ett djupt ­historiskt ­perspektiv. Strind­berg visade på den samhälleliga lögnen som re­gerar i alla skikt. Han den sunde blev också förklarad galen. Samhällets sätt att skydda och dölja sin egen galenskap!
Olof Lagercrantz 1986

OM FÖRFATTAREN

Noam Chomsky har någonstans sagt att vill man söka ­godheten får man gå till barn och enkla människor utan egentlig lärdom. Ju högre bildning och ju högre upp i ­samhällshierarkierna en människa befinner sig desto ­djupare fördärvad är hon av samhällets gemensamma ’förnuft’. Detta ’förnuft’ är inte tidlöst utan en form av ­ideologi vars yttersta syfte är att ge makten legitimitet.

Läs mer om Lagercrantz Olof Vårt Sekel Är Reserverat Åt…...


Sök bästa pris på Lagercrantz Olof Vårt Sekel Är Reserverat Åt… hos: