Lagen om kontaktförbud och lagen om europeisk skyddsorder : en kommentar

Lagen om kontaktförbud och lagen om europeisk skyddsorder : en kommentar
Lagen om kontaktförbud och lagen om europeisk skyddsorder : en kommentar
Beskrivning av Lagen om kontaktförbud och lagen om europeisk skyddsorder : en kommentar

I denna lagkommentar ges en uttömmande bild av gällande rätt på området kontaktförbud som i svensk rätt tillämpas med stöd av lagen (1988:688) om kontaktförbud och lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.

Läs mer om Lagen om kontaktförbud och lagen om europeisk skyddsorder : en kommentar...


Sök bästa pris på Lagen om kontaktförbud och lagen om europeisk skyddsorder : en kommentar hos: