Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister : en kommentar

Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister : en kommentar
Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister : en kommentar
Beskrivning av Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister : en kommentar

Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister är en lagkommentar till den nyligen antagna svenska medlingslagen. Samtidigt belyser boken institutet särskild medling enligt rättegångsbalken i den reviderade lydelse den samtidigt kommit att få innebärande bland annat att lagreglerad möjlighet till medling i hovrätt nu införs.

Genom antagande av medlingslagen och genom förändringar i bland annat rättegångsbalken genomför Sverige det så kallade medlingsdirektivet i svensk rätt

Läs mer om Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister : en kommentar...


Sök bästa pris på Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister : en kommentar hos: