Kyrkokalendern 2018-2019. Vi firar gudstjänst

Kyrkokalendern 2018-2019. Vi firar gudstjänst
Kyrkokalendern 2018-2019. Vi firar gudstjänst
Beskrivning av Kyrkokalendern 2018-2019. Vi firar gudstjänst

Välkommen in i Kyrkokalendern! En värdefull hjälp till alla som arbetar i församling och deltar i planeringen av gudstjänsten. I Kyrkokalendern hittar du allt du behöver inför söndagens gudstjänst: introduktion till helgen och bibeltexterna, gestaltning av kyrkorum, inspiration till förkunnelse och psalmval, fördjupande texter som följer kyrkoårets pedagogik och beskrivning av kyrkoårets färger och faser. Ett metodmaterial framtaget av Sensus finns i slutet av Kyrkokalendern. Läs en artikel eller en Eftertanke, samlas i en grupp – utifrån en given metod kan samtalet börja! I Kyrkokalendern finns något för alla: För vaktmästaren finns anvisningar för kyrkorummets gestaltning; val av blommor, altarljus För textläsaren finns kort introduktion till söndagens texter. För pedagogen finns kopieringsunderlag för barnens gudstjänst. För musikerna finns psalmvalslistor. För prästen och diakonen finns inspiration till förkunnelse och fördjupande texter. För kyrk- och gudstjänstvärden finns det introduktion till söndagen Kyrkokalendern kombinerar barnens självklara plats i gudstjänsten med fördjupande och reflekterande texter för en vuxen tro. Med en tydlig layout lyfts innehållet fram på ett överskådligt sätt med plats för egna dagboksanteckningar. Gör kalendern till din egen gudstjänstbok och följeslagare under hela kyrkoåret 2018-2019! Medverkande skribenter i Kyrkokalendern: Josefin G Andersson Thomas Bodström Christian Braw Gunnar Bjursell Ellinor Burman Jenny Dobers Cristina Grenholm Lars H Gustafsson Peter Gärdenfors KG Hammar Magnus Hedqvist Bodil Jönsson Göran Larsson Kristina Lindh Christina Lövestam Fredrik Modéus Jonas Persson Gunilla Renöfält Marie Rådbo Jesper Svartvik Anne Sörman Sara Wrige Beata Åhrman Ekh

Läs mer om Kyrkokalendern 2018-2019. Vi firar gudstjänst...


Sök bästa pris på Kyrkokalendern 2018-2019. Vi firar gudstjänst hos: