Kunskap och lärande i socialt arbete : Om socialarbetare och viljan att veta

Kunskap och lärande i socialt arbete : Om socialarbetare och viljan att veta
Kunskap och lärande i socialt arbete : Om socialarbetare och viljan att veta
Beskrivning av Kunskap och lärande i socialt arbete : Om socialarbetare och viljan att veta

Den här boken handlar om kunskap i socialt arbete och om socialarbetares syn på och användning av kunskap. Vad innebär det när kunskap utövas i praktiken? Vad är det för kunskaper vi använder för att förstå och agera i den praktik och de handlingar som socialt arbete utgör? Hur kan sådan kunskap utvecklas fördjupas och omvärderas? Hur kan den konkretiseras? Under de senaste decennierna har det förekommit starka diskussioner om vikten av att det sociala arbetets verksamheter grundas i kunskaper om vilka metoder och insatser som fungerar. Vi står inför ett socialt arbete och en socialtjänst där kraven på kunskapsförankring är tydliga och uttalade och där tanken om att relatera det praktiska sociala arbetet i förhållande till vetenskap och forskning inte torde vara främmande för dagens socialarbetare. Med utgångspunkt i exempel från socialtjänstens arbete med barnavårdsutredningar analyseras i denna bok hur socialarbetare utvecklar och använder kunskap i sitt dagliga arbete. Den inleds med en omfattande teoretisk diskussion om kunskap och lärande i socialt arbete. Därefter följer en empirisk del som konkret belyser hur socialarbetare utvecklar och använder kunskap i arbetet med våld i nära relationer. Boken riktar sig i första hand till socionomstuderande och yrkesverksamma i socialt arbete men den breda diskussionen om kunskap som förs i boken är intressant också för andra näraliggande utbildningar och verksamhetsfält. ’Boken Kunskap och lärande i socialt arbete kan användas som kursbok på socionomutbildningen och den fungerar bra på kurser som behandlar frågor om kunskap och professionell kunskapsutveckling i socialt arbete. Exempelvis på introduktionskurser men också och kanske framför allt på verksamhetsförlagda kurser samt kurser mot slutet av utbildningen där studenten reflekterar över sin egen kunskapsutveckling och sin professionella roll. Boken bör också kunna vara intressant för andra näraliggande utbildningar inom exempelvis vård.’ Tina Mattsson Tina Mattsson är socionom genusvetare samt forskare i socialt arbete. Hon är verksam vid Socialhögskolan Lunds universitet och har tidigare bland annat utgivit Våld i barnavårdsutredningar: Socialtjänstens ansvar och viljan att veta samt Intersektionalitet i socialt arbete: Teori reflektion och praxis .

Läs mer om Kunskap och lärande i socialt arbete : Om socialarbetare och viljan att veta...


Sök bästa pris på Kunskap och lärande i socialt arbete : Om socialarbetare och viljan att veta hos: