Kristensson Uggla Bengt Slaget Om Verklighet…

Kristensson Uggla Bengt Slaget Om Verklighet…
Kristensson Uggla Bengt Slaget Om Verklighet…
Beskrivning av Kristensson Uggla Bengt Slaget Om Verklighet…

En stor och rik bok som kastar ljus över det förflutna och ger en överblick över den motsägelsefulla samtiden. Den rör sig obesvärat mellan det allmängiltiga och det djupt personliga den sammanfattar en mängd viktig litteratur och utgör en oavlåtligt engagerande och lärorik läsning.
Sven-Eric Liedman

Slaget om verkligheten är en storslagen och banbrytande kulturfilosofi som på ett originellt sätt analyserar samtidens filosofiska och sociala verklighet.
Peter Kemp

Författaren skriver som få andra intellektuella vågar: om världsordningen och hur vi tolkar den det stora greppet på vår tid… En idéhistorisk och filosofisk Manuel Castells.
Per Wirtén

I en tid av ständig fragmentisering av verkligheten och fortlöpande revidering av våra inre kartor är Bengt Kristensson Ugglas Slaget om verkligheten en nästan nödvändig vägvisare genom svårtydda marker Hoppet stärks och tilliten växer när jag läser.
K.G. Hammar

Slaget om verkligheten utkom första gången 2002. När boken nu återutges sker det med ett nyskrivet efterord om Världen mellan World Trade Center och Utøya. Författaren driver tesen att vi idag lever i en hermeneutisk tidsålder. I en tid av globalisering har förmågan att tolka blivit en strategisk kompetens. Men hur ska vi förstå det faktum att vi tolkar den värld som vi delar så olika?

Bengt Kristensson Uggla född 1959 och bosatt i Stockholm är Amos Anderson professor i vid Åbo Akademi.

Läs mer om Kristensson Uggla Bengt Slaget Om Verklighet…...


Sök bästa pris på Kristensson Uggla Bengt Slaget Om Verklighet… hos: