Kristensson Uggla Bengt Gustaf Wingren – Män…

Kristensson Uggla Bengt Gustaf Wingren – Män…
Kristensson Uggla Bengt Gustaf Wingren – Män…
Beskrivning av Kristensson Uggla Bengt Gustaf Wingren – Män…

Det är ett innehållsrikt stilistiskt lysande och spännande verk / / Bengt Kristensson Uggla har skapat ett intellektuellt storverk över en komplicerad teologisk personligghet. Vid läsningen blir det tydligt hur mycket som går förlorat om vi låter Gustaf Wingren förbli i glömska. En läsupplevelse av stora mått.
K.G. Hammar i Sydsvenska Dagbladet

Det är ett stort och imponerande arbete. Bengt Kristensson Uggla har fördelen att han skriver oerhört bra / / Boken är en skakande och högintressant läsning om en ständigt kämpande person.
Maria Schottenius i Dagens Nyheter

En utomordentligt läsvärd bok initierad sakrik och engagerad
Svante Nordin i Svenska Dagbladet

Gustaf Wingren (19102000) var en av nittonhundratalets främsta och mest kreativa svenska teologer. Hur kom det sig att denne fotbollstokige arbetargrabb från Valdemarsvik i stället kom att spela en så viktig roll på den akademiska arenan? Redan i sin installationsföreläsning som professor i Lund överraskade han alla genom att angripa sin världsberömde företrädare biskop Anders Nygren vilket blev början till en framgångsrik karriär kantad av ideliga konfrontationer. Lagom till sin pensionering överraskade han åter alla genom att avsäga sig prästämbetet i protest mot kyrkan och sedan gifta om sig med en ledande person inom den svenska vänstern Greta Hofsten. Vem var han egentligen? Varifrån hämtade han sina idéer? Och varför detta hatkärleksförhållande till kyrkan?

Bengt Kristensson Uggla målar en panoramabild av Gustaf Wingren hans livstolkning och teologiska landskap vilket också inbegriper ett omfattande persongalleri och intressanta utblickar i svensk nittonhundratalshistoria. Till det originella med denna berättelse hör att författaren lyfter fram på vilket sätt Greta Hofsten en person som varken var teolog eller innehade någon akademisk position fick ett avgörande inflytande på Wingrens teologi.

I denna intellektuella biografi tecknas ett detaljerat porträtt av Gustaf Wingren som människa men också av hans skapelseteologiska projekt som på ett unikt sätt lyfter fram nödvändigheten av en teologi med ett mänskligt ansikte.

Bengt Kristensson Uggla är född 1959 och bor i Stockholm han är Amos Anderson-professor i filosofi kultur och företagsledning vid Finlands svenska universitet Åbo Akademi. Han har tidigare utgivit en rad böcker som utifrån mångdisciplinära perspektiv behandlar hermeneutiken bland annat Kommunikation på bristningsgränsen. En studie i Paul Ricoeurs projekt och Slaget om verkligheten.

FLER PRESSRÖSTER OM BOKEN:

Allra mest underhållande är Bengt Kristensson Ugglas biografi över en av Sveriges mest särpräglade teologer / / sätter Wingrens alla fejder i intimt samband med resten av nittonhundratalet. En oerhört förutsättningslös bok viktig för alla som vill ägna sig åt omprövning; dessutom förankras Valdemarsvikspojken Wingrens eskalerande uppror i hans klassbakgrund.
John Swedenmark i LO-tidningen

En viktig bok om en viktig teolog / … / också om man tillhör Wingrens kritiker som jag gör är Kristensson Ugglas bok givande och tankeväckande. För mig har den lett till att jag fått ompröva en del av min kritik. / / Gustaf Wingren fortsätter att förvåna också efter sin hundraårsdag.
Anders Jeffner i Kyrkans Tidning

När Bengt Kristensson Uggla tar sig an uppgiften att skriva om Gustaf Wingren blir det genast spännande / / förtjänar sin plats bland standardverken för var verksam och blivande svensk teolog.
Hans Andreasson i Tro & Liv

en magnifik och mycket fascinerande biografi om lundaprofessorn
Arne Fritzon i Sändaren

och visst är det något av en överraskning att Gustaf Wingren är den som känns vinterfrisk och på när han enkelt säger att livet är ett sätt att dö på
Marie Lundström Kulturkrönikan i Sveriges Radio P1

Tack Uggla för den biografin
Bengt Söderhäll i Gefle Dagblad

Läs mer om Kristensson Uggla Bengt Gustaf Wingren – Män…...


Sök bästa pris på Kristensson Uggla Bengt Gustaf Wingren – Män… hos: