Kris : 7 metoder för att identifiera och hantera kriser i verkligheten

Kris : 7 metoder för att identifiera och hantera kriser i verkligheten
Kris : 7 metoder för att identifiera och hantera kriser i verkligheten
Beskrivning av Kris : 7 metoder för att identifiera och hantera kriser i verkligheten

I 10 år har Varg Gyllander arbetat på Rikskriminalen och som presschef vid Polisen i Stockholm den kanske mest granskade, utsatta och krishärdade myndigheten i Sverige. Under hela sitt yrkesverksamma liv har han lärt sig vad som fungerar och vad som inte fungerar när det bränner till. KRIS är en handbok som testar teorierna mot verkligheten. Här får vi en unik titt bakom kulisserna när författaren berättar om krissituationer som han befunnit sig i under årens lopp: några små och för de flesta okända, några så pass omfattande att samhällets grundfunktioner har skakats om och kostnader på många, många miljoner drabbat enskilda och det gemensamma. Bland andra:- Husbykravallerna kommunikationsmissen som kostade20 miljoner- Revadebatten krisen vi skapade själva- Presidentbesöket krisen som kom av sig- Kvinnoregistret kriskommunikationen den storautmaningen- Mörkläggningen We are Sthlm kriskommunikationensom fungerade Krisernas dramaturgi och väsen ser ungefär likadant ut oavsett om de drabbar ett företag, en förening, ett politiskt parti, en myndighet eller annan sammanslutning. Däremot kan genomslaget och bredden uppfattas olika. Ju mäktigare, desto större effekt. För individen kan det dock vara lika förödande när en bostadsrättsförening drabbas av kris som för ett globalt läkemedelsföretag. Krishantering kräver en sund intern kultur, ett öppet och ärligt sinnelag och en stor portion förståelse. Kriskommunikation handlar om relativt enkla sanningar och kan skalas ner till ett antal användbara metoder.Den här boken innehåller exempel hämtade från Polisen men kan appliceras i alla sammanhang. Ta del av sju metoder som fungerar på riktig det enda du behöver för att klara krisen, före, under och efter. Varg Gyllander har arbetat som presschef hos Stockholmspolisen samt vid Rikskriminalen i 10 år ochhar tidigare arbetat som yrkesofficer, lärare, chef och nyhetsreporter. Han har även skrivit sex thrillers och är snart aktuell med sin sjunde.

Läs mer om Kris : 7 metoder för att identifiera och hantera kriser i verkligheten...


Sök bästa pris på Kris : 7 metoder för att identifiera och hantera kriser i verkligheten hos: