Kreativa metoder för grupputveckling och handledning

Kreativa metoder för grupputveckling och handledning
Kreativa metoder för grupputveckling och handledning
Beskrivning av Kreativa metoder för grupputveckling och handledning

Kreativa metoder för grupputveckling och handledning är en praktisk handbok som ger dig, som vill utveckla arbetet med grupper, inspiration och kunskap. Katrin Byréus beskriver hur du kan arbeta med gruppen som resurs och hitta kreativa vägar i ledarskapet, som gör det säkert och lustfyllt att nå de mål som gäller för varje unikt tillfälle. Hon skriver också om vikten av att lära känna medlemmarna i en grupp för att utveckla kommunikation och samarbete . Läs mer I boken presenteras metoderna forumspel, värderingsövningar, rainbow, levande stolar och andra övningar för utbildning, ledarutveckling i förändringsprocesser och handledning på arbetsplatser. Metoderna är också användbara för att belysa teman som makt och normer till exempel i diskriminerings- och bemötandefrågor. Boken innehåller också ett utförligt kapitel om ledarskap och förhållningssätt, om vikten av meningsskapande verksamhet och om teorier för gruppers utveckling. Synsättet är genomgående salutogent med fokus på framgångsfaktorer. Kreativa metoder för grupputveckling och handledning vänder sig till alla som efterfrågar inkluderande, gestaltande, kreativa metoder till exempel lärare inom högskola och universitet, handledare, terapeuter, organisationskonsulter, coacher, chefer, dramapedagoger, personal inom idéburna organisationer, socialförvaltning, vård- och behandling med flera. OBS! Denna bok går ej att beställa som utvärderingsexemplar. Om författarna Katrin Byréus är utbildad lärare, dramapedagog och diplomerad handledare och arbetar med utbildning, handledning och författande som egen företagare sen 1985. Hon har skrivit flera pedagogiska material, bl.a. boken Du har huvudrollen i ditt liv – om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och förändring (Liber 2010) som är kurslitteratur inom ett antal högskoleutbildningar.

Läs mer om Kreativa metoder för grupputveckling och handledning...


Sök bästa pris på Kreativa metoder för grupputveckling och handledning hos: