Krauss Nicole Det Stora Huset

Krauss Nicole Det Stora Huset
Krauss Nicole Det Stora Huset
Beskrivning av Krauss Nicole Det Stora Huset

»…Nicole Krauss lyckas med det närmast osannolika konststycket att överträffa sitt eget tidigare mästerverk.
Per Planhammar GP

»Nicole Krauss är så isande välformulerad att man som läsare upprepade gånger tvingas stanna upp och läsa enskilda meningar högt för den som råkar passera genom rummet.
Björn af Kleen Sydsvenskan

Författaren Nadja och den chilenske poeten Daniel träffas i New York 1972. När han åker tillbaka till Chile ber han
att få lämna kvar sitt gamla skrivbord i hennes lägenhet tillsvidare. Men han kommer aldrig tillbaka. Han är en de
många som försvinner spårlöst i Pinochets Chile.
Nästan trettio år senare blir Nadja kontaktad av en ung flicka som säger att hon är poetens dotter och nu vill hon hämta skrivbordet. Men när Nadja inte längre har det
kvar förlorar hon sin inspiration och förmåga att skriva.

Detta är en av fyra tätt sammanlänkade historier i romanen Det stora huset där det gamla skrivbordet med
alla sina lådor står i centrum som en metafor för det kollektiva judiska minnet.
Vi får följa skrivbordet och dess olika ägare genom tiden och över världsdelar; från Budapest under andra
världskriget via London till dagens New York.

Precis som i sin genombrottsroman Kärlekens historia lägger Nicole Krauss omsorgsfullt en mosaik av människors
öden och deras livsberättelser. En mosaik som präglas av känslan av förlustdjup sorg och längtan tillbaka till en
plats som gått förlorad men som de vet att vi aldrig mer kan återvända till.

Läs mer om Krauss Nicole Det Stora Huset...


Sök bästa pris på Krauss Nicole Det Stora Huset hos: