Krauklis Martin Utbrändhet – Den Nya Folksju…

Krauklis Martin Utbrändhet – Den Nya Folksju…
Krauklis Martin Utbrändhet – Den Nya Folksju…
Beskrivning av Krauklis Martin Utbrändhet – Den Nya Folksju…

Utbrändhet och stressrelaterad sjuklighet har på kort tid vuxit till en folksjukdom. Förutom det mänskliga lidande stressjukdomarna medför är deras konsekvenser förödande för företagen och samhällsekonomin.

Det har hittills rått brist på handfasta åtgärdsprogram och verktyg för att vända den negativa utvecklingen. Martin Krauklis och Ola Schenströms bok utgör ett sådant verktyg. Den unika kombinationen av deras respektive kunskapsområde som präst och läkare har resulterat i en fördjupad analys och en tidigare aldrig skådad bredd när det gäller att förstå och åtgärda dessa problem..

Martin Krauklis är präst i Svenska kyrkan och författare. Ola Schenström arbetar som läkare sedan 1973. Han är specialist i allmänmedicin. Verksamhetschef för Mjölkuddens vårdcentral i Luleå sedan 1984.

Utbrändhet den nya folksjukdomen är en fakta- och studiebok. Den ger en heltäckande bild av sjukdomens orsaker och behandling och av förebyggande åtgärder på individ- arbetsplats- kommunal och nationell nivå. Boken som riktar sig till såväl enskilda läsare som studiegrupper avslutas med en studiehandledning.

LÄKARTIDNINGEN: Utbrändhet den nya folksjukdomen

Skriven av prästen Martin Krauklis och Ola Schenström som är specialist i allmänmedicin och verksamhetschef på Mjölkuddens vårdcentral i Luleå. En aktuell bred och välskriven bok som berör allt från definitioner till behandling av utbrändhet. Innehåller även handledning om man vill läsa boken i studiecirkel.

ICA-KURIREN: Bra skrivet om utbrändhet

Stressrelaterade sjukdomar är ett tecken i tiden i vår del av världen. Trots att allt tyder på att fler och fler drabbas fortsätter tempot att vridas upp på arbetsmarknaden. Ola Schenström distriktsläkare och Martin Krauklis präst har tillsammans skrivit boken ’Utbrändhet – den nya folksjukdomen’ en rik källa till hjälp för människor som drabbats. Här finns fler goda och konstruktiva exempel på vad man kan göra på andra sidan ’väggen’ både för den enskilde och för arbetsgivare.

Eva Marklund/MEDIKAMENT: Nytänkande om stress och utbrändhet Vi nås dagligen av rapporter via media om ökade sjukskrivningstal stora kostnader för samhället och hur olika arbetsplatser går på knäna på grund av ökad stress och utbrändhet. Mycket har skrivits i denna fråga och vi kan ta del av både vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur. Många konsulter och förståsigpåare finns i branschen och nästan varje vecka kommer någon form av inbjudan via posten att delta i den ena eller andra utbildningen.

  Ola Schenström distriktsläkare i Luleå och Martin Krauklis författare och präst i Svenska kyrkan har tillsammans kommit ut med en ny bok just om utbrändhet. Här får man mer än i många andra böcker en praktisk handledning till hur man som enskild individ eller i grupp kan arbeta med problemen.

Läs mer om Krauklis Martin Utbrändhet – Den Nya Folksju…...


Sök bästa pris på Krauklis Martin Utbrändhet – Den Nya Folksju… hos: