Krauklis Martin Martin Luther – Liv Och Verk

Krauklis Martin Martin Luther – Liv Och Verk
Krauklis Martin Martin Luther – Liv Och Verk
Beskrivning av Krauklis Martin Martin Luther – Liv Och Verk

Det florerar många felaktiga förutfattade meningar om Martin Luther. Föreställningar om förbud och tristess tycks resa sig som en mur bara hans namn nämns. Men hur trist kan man egentligen vara om man själv är munk och gifter sig med en förrymd nunna – efter att ha smugglat ut henne ur klostret i en silltunna?

Nyare forskning har visat att den felaktiga och orättvisa bilden av Luther i hög grad är Olaus Petris och den lutherska ortodoxins skapelse. Den verklige Luthers spännande livsöde är något helt annat. I Martin Krauklis biografi möter vi till mångas förvåning en humoristisk modig och levnadsglad människa.

Berättelsen spänner över vida fält från tummandet på de sista mynten i hushållskassan till rättfärdiggörelse genom tro. Detta är ett nytt grepp inom lutherlitteraturen. Tidigare har denna helhetssyn inte givits plats inom samma boks pärmar. Här får dessutom Martin Luther själv berätta med egna ord tack vare rikligt med citat från hans brev och skrifter vilket bidrar till den starka läsupplevelsen.

Många av de frågor som vi ställer i vår tid var inte aktuella för 500 år sedan. De stora världsreligionerna förutom judendomen och islam var okända i vår del av världen. Man hade en helt annan världsbild demokrati var ett okänt begrepp etc. Ändå är Martin Luthers tankar förunderligt tidlösa. Hans kamp för inre visshet och själsfrid är lika aktuell för människor idag som någonsin tidigare.

Martin Luthers imponerande livsverk var inte bara avgörande för utformningen av den lutherska kristendomen – utan inspirerade även i hög grad förnyelsen och omdaningen av den romersk-katolska kyrkan.

Man häpnar över hans mod under en tid då grymheter som tortyr och kättarbål var realiteter som den som vågade tänka självständigt inte kunde bortse ifrån.

Martin Krauklis är präst i Svenska kyrkan och författare. Hans omvärderande biografi Martin Luther – liv och verk och nyöversättning av Martin Luthers Stora Katekes har fått ett mycket positivt mottagande.

Läs mer om Krauklis Martin Martin Luther – Liv Och Verk...


Sök bästa pris på Krauklis Martin Martin Luther – Liv Och Verk hos: