Koukoulis Kostas Den Osynliga Litteraturskatten

Koukoulis Kostas Den Osynliga Litteraturskatten
Koukoulis Kostas Den Osynliga Litteraturskatten
Beskrivning av Koukoulis Kostas Den Osynliga Litteraturskatten

Varje år skrivs det i Sverige ett stort antal böcker på andra språk än svens­ka. De skrivs av författare med något att berätta och som inte sällan är stora namn i andra delar av världen men lever i anonymitet här hos oss. Varför? I Den osynliga litteraturskatten får vi komma lite närmare några av de för­fattare som skriver från exilen i Sverige. Anna Franklin och Reza Rezvani berättar om sju av dem om varför de tvingats lämna sina hemländer hurde ser på sitt skrivande och på sin identitet som författare i ett nytt land. Det finns en skatt att upptäcka under ytan på den svenska litteraturen.

»Som jag ser det måste det vara den utmaning som litteraturen står inför nu: att i sig rymma flera världar att skriva samman exilens position med det nya hem­landet . . . Att skriva fram den nya verklighet vi alla lever i på gott och ont bortom nationalstaten. ur Ola Larsmos förord

De författare som medverkar i boken är:

Leonardo Rosiello född i Uruguay

Farhad Shakely född i Kurdistan

Helga Nõu född i Estland

Morteza Rezvan född i Iran

Rafik Saber född i Kurdistan

Kostas Koukoulis född i Grekland

Ak Welsapar född i Turkmenistan

Läs mer om Koukoulis Kostas Den Osynliga Litteraturskatten...


Sök bästa pris på Koukoulis Kostas Den Osynliga Litteraturskatten hos: