KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT

KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT
KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT
Beskrivning av KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT

Utförligt samlingsverk av konventionstexter på svenska. Folkrättsliiga dokument samt delar av svensk lagstiftning återges. Konventionssamlingen innehåller officiella översättningar där sådana finns och kompletteras av en förteckning över ratificeringar. I verket framhävs det nära sambandet mellan den humanitära rätten och reglerna om mänskliga rättigheter. De enda utförliga samlingsverket av konventionstexter på svenska. Det har tagits fram för jurister i såväl den offentliga som privata

Läs mer om KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT...


Sök bästa pris på KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT hos: