Konflikter och oenighet på arbetsplatsen

Konflikter och oenighet på arbetsplatsen
Konflikter och oenighet på arbetsplatsen
Beskrivning av Konflikter och oenighet på arbetsplatsen

Inom arbetsliv organisationsliv och i sociala sammanhang uppstår ofta mellanmänskliga konflikter både på individ- och gruppnivå. Syftet med denna bok är i första hand praktiskt nämligen att beskriva konfliktsituationer som ofta uppstår på en arbetsplats samt att visa på lösningar på dem.
Boken vänder sig till ledare personalansvariga förtroendevalda och konsulter som dagligen kommer i kontakt med konfliktsituationer samt till alla som studerar konfliktproblematik i arbetslivet.

Läs mer om Konflikter och oenighet på arbetsplatsen...


Sök bästa pris på Konflikter och oenighet på arbetsplatsen hos: