Konceptkonst – Skriftserien Kairos Nr 11

Konceptkonst – Skriftserien Kairos Nr 11
Konceptkonst – Skriftserien Kairos Nr 11
Beskrivning av Konceptkonst – Skriftserien Kairos Nr 11

Kairos nr 11: På flera plan kan den konceptuella konsten ses som en direkt vidareutveckling av minimalismen en radikalisering av dess idéer om objektets beroende av sin kontext och därmed som ytterligare ett steg i nedbrytningen av idén om det »estetiska .

I detta avseende är föreliggande volym en direkt fortsättning på den föregående Kairos nr 10 Minimalism och postminimalism. I och med den konceptuella utmaningen kan vi inte längre förutsätta en självklar kunskap om vad konst innebär om det tidigare under en stor del av modernismens historia handlade om att ställa den formalistiska eller morfologiska frågan »vad är en målning en skulptur ett objekt så ställs nu en rad nya frågor: Vad är konst överhuvudtaget? Vad innebär det att vara konstnär i allmänhet? Vad innebär den konstnärliga/estetiska institutionen?

Här återfinns centrala texter av Sol LeWitt Lucy Lippard och John Chandler Joseph Kosuth Art & Language Adrian Piper Daniel Buren och Sarah Charlesworth vilka alla försöker beskriva konceptkonstens nya fält och diskuterar det konstnärliga subjektets status frågan om konstverkets materialitet och språkets roll konst som handling och de politiska och sociala implikationerna av den institutionella kritiken. De sista tre texterna av Benjamin H D Buchloh Jeff Wall och Lucy Lippard ger en historisk tillbakablick och analyserar konceptkonstens förhållande till bland annat minimalismen den nya strategiska användningen av fotografi och tidens politiska utveckling.

Volymen har redigerats och försetts med en introduktion av Sven-Olov Wallenstein.

Skriftserien Kairos används som kurslitteratur vid högskolor och universitet och
genom nytryckningar säkerställer vi att den alltid finns tillgänglig. Serien som
kommer att omfatta 14 nummer 2008 (under våren 2008 kommer Kairos nr 13 Koreografier och under hösten Kairos nr 14 Ljudkonst) varav två dubbelvolymer säljs hos välsorterade bokhandlare i museishoppar och genom nätbokhandeln.

Läs mer om Konceptkonst – Skriftserien Kairos Nr 11...


Sök bästa pris på Konceptkonst – Skriftserien Kairos Nr 11 hos: