Kön teologi & etik : en introduktion

Kön teologi & etik : en introduktion
Kön teologi & etik : en introduktion
Beskrivning av Kön teologi & etik : en introduktion

Privilegiet att tolka och utveckla teologi och etik har traditionellt legat hos män. En genusvetenskapligt baserad utgångspunkt är att detta på olika sätt har inverkat på tankegångar inom teologi texttolkning och etik. I den här boken ställs frågan på vilket sätt forskare med ett genusperspektiv problematiserat och utvecklat teologiska idékomplex texter och etiska teorier. Boken ger en historisk översikt av hur den feministiska teologin etablerats och utvecklats och exempel på hur den idag samverkar med interkulturella postkoloniala och miljömedvetna perspektiv. I boken ges grunderna för genusmedveten texttolkning liksom exempel på hur traditionella tolkningar har problematiserats av feministiska teologer och exegeter. Boken åskådliggör också feministiska perspektiv på etik och visar hur de kan återverka på teologiska frågeställningar. Kön teologi och etik är den första mer omfattande svenska översikten av feministisk teologi och etik. I första hand vänder sig boken till studenter i religionsvetenskap vid universitet och högskolor. Den är lämpad också för lärarstudenter i religionsvetenskap.

Läs mer om Kön teologi & etik : en introduktion...


Sök bästa pris på Kön teologi & etik : en introduktion hos: