Klintenberg Britt Upptäck Texten Övningsbok

Klintenberg Britt Upptäck Texten Övningsbok
Klintenberg Britt Upptäck Texten Övningsbok
Beskrivning av Klintenberg Britt Upptäck Texten Övningsbok

Upptäck texten är en fortsättning på vår populära bok Upptäck orden med korta texter i två olika nivåer (A och B) för ungdomar som är nybörjare i det svenska språket. Texterna vill ge ord för det som ungdomar har behov av att själva uttrycka och informera sig om. Flertalet texter är faktatexter och ger därför en förberedelse för läsning i olika ämnen. Förutom att träna läsförståelse är texterna tänkta att fungera som inspiration för muntlig kommunikation och för eget skrivande och informationssökande. Bilderna i boken ger ytterligare möjlighet till samtal och skrivande.

I övningsboken finns rikligt med övningar i läsförståelse och ordförråd utifrån texter och bilder i textboken. A-övningarna innehåller enklare övningar utifrån textbokens A-texter ochB-övningarna utgår från B-texterna och har något mer avancerade övningar. Här uppmanas också eleverna att gå utanför skolkontexten och använda sig av resurser på nätet för att söka mer information.

Texterna i Upptäck texten är löst kopplade till de olika teman som finns i läromedlet Upptäck orden och böckerna kan med fördel användas parallellt med detta läromedel.

Avsedd för nyanlända årskurs 5-9 och språkintroduktion.

Läs mer om Klintenberg Britt Upptäck Texten Övningsbok...


Sök bästa pris på Klintenberg Britt Upptäck Texten Övningsbok hos: