Klintenberg Britt Upptäck Orden Bildordbok

Klintenberg Britt Upptäck Orden Bildordbok
Klintenberg Britt Upptäck Orden Bildordbok
Beskrivning av Klintenberg Britt Upptäck Orden Bildordbok

Upptäck orden – ett material i svenska för nyanlända

Upptäck orden – en bildordbok och tillhörande övningsbok – är ett konkret och lättarbetat material som ger dina elever ett stort ordförråd som de får användning av direkt.

Orden och fraserna är samlade i olika teman som eleverna känner igen från sin egen vardag:  Klassrummet Dygnet Matsalen Schemat Kiosken Klädaffären Trafiken och Skolkatalogen.

Bildordbok
I bildordboken introduceras varje tema med en detaljrik färgillustration. Därefter presenteras substantiv verb och fraser. Adjektiv har en egen plats i boken och kan därigenom kopplas till samtliga teman. Samtliga ord och fraser kan laddas ner kostnadsfritt som mp3-filer från vår hemsida www.sanomautbildning.se.

Övningsbok
I övningsboken får eleverna träna på orden och fraserna både till form och innehåll. Varje kapitel har två delar en på nybörjarnivå och en på fortsättningsnivå. Materialet passar därför utmärkt för arbete i heterogena grupper.

Lektionsplaneringar och facit
Till dig som lärare finns kostnadsfria lektionsplaneringar och facit att ladda ner här: http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskolan-6-9/Svenska-som-andrasprak/Baslaromedel/Upptack-orden/

Onlineböcker och interaktivt stöd
Både bildordbok och övningsbok finns som onlineböcker  för de som vill arbeta i datorn. För dig som lärare finns interaktivt stöd till genomgångar via interaktiv skrivtavla/projektor.

Fler datorövningar!
För de elever som behöver träna mer finns fler elevövningar i två nivåer en nybörjar- och en fortsättningsnivå.

Fler komponenter
Upptäck texten är en fortsättning på Upptäck orden. I den nya boken ingår korta texter för nyanlända. Böckerna kan med fördel användas parallellt då de är uppbyggda kring samma teman.

Läs mer om Klintenberg Britt Upptäck Orden Bildordbok...


Sök bästa pris på Klintenberg Britt Upptäck Orden Bildordbok hos: