Klimatkatastrofens psykologi och mänsklighetens framtid: Det etiska alternativet.

Klimatkatastrofens psykologi och mänsklighetens framtid: Det etiska alternativet.
Klimatkatastrofens psykologi och mänsklighetens framtid: Det etiska alternativet.
Beskrivning av Klimatkatastrofens psykologi och mänsklighetens framtid: Det etiska alternativet.

Den viktigaste uppgiften under detta sekel är att komma till rätta med de globala miljöproblem som 1900-talet lämnat efter sig. Boken vill visa hur det skulle kunna bli möjligt.En analys görs av vad för sorts problem klimatförstörelsen är, och hur människans förmåga att lösa problem ser ut. Då framkommer följande. Målet att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader, passar det mänskliga psyket så dåligt att det är den svåraste utmaning som mänskligheten ställts inför.Därför krävs ett annat sätt att skapa motivation än hur man gjort hittills. En etisk klimatstrategi beskrivs, grundad i psykologi och vad filosofer tänkt om klimatfrågan. Den innebär att förändrade värderingar behövs för att mer framgångsrikt hantera de globala miljöutmaningarna. För då finns motivation för livsstilsförändringar.Boken tar även upp hur en framgångsrik "planetskötarrörelse" ska bli möjlig. En grön samhällsgrund beskrivs, bestående av fem värderingar. Viktigast är solidaritet med kommande generationer. Även hur den solidariteten kan förankras i samhället tas upp. Dessutom presenteras andra långsiktiga förändringar som vore önskvärda för att världssamfundet ska fungera bättre på sikt.Ett övergripande budskap är att mänsklighetens situation är mer osäker än vad många tror. Det kan gå snabbare utför än vad många förstår. Det kan också gå bättre än vad de mest pessimistiska tror. Men för det krävs sannolikt förändrade värderingar.Boken riktar sig till tre grupper. De som är engagerade i hur de globala miljöfrågorna ska hanteras mer framgångsrikt. De som vill ta del av en psykologiskt genomtänkt analys av globala miljöproblem. Och till de politiskt intresserade som lyfter blicken mot större och mer långsiktiga perspektiv.Boken inleds med ett förord av den kända meteorologen Pär Holmgren.Billy Larsson är psykolog, psykoterapeut och fil dr i psykologi. I den här boken förenas ett intresse för psykologi, filosofi och globala miljöproblem.

Läs mer om Klimatkatastrofens psykologi och mänsklighetens framtid: Det etiska alternativet....


Sök bästa pris på Klimatkatastrofens psykologi och mänsklighetens framtid: Det etiska alternativet. hos: