Klara färdiga läs. Kopieringsunderlag

Klara färdiga läs. Kopieringsunderlag
Klara färdiga läs. Kopieringsunderlag
Beskrivning av Klara färdiga läs. Kopieringsunderlag

Klara färdiga läs Kopieringsunderlag ger eleverna möjlighet att på ett lättsamt sätt träna mer på ord och bokstäver och på så sätt förstärka läsinlärningen. Här finns bland annat bokstavsbilder och bilder för memory och bingo. Alla bilder passar att färgläggas och klippas ut. Skolord, matord, kroppsord, ord för färger, mönster och kläder och en del enkla men mycket användbara verb ingår i kopieringsunderlagets ordförråd. Kopieringsunderlaget är en av delarna i materialet Klara färdiga läs men kan också användas fristående. Denna omarbetade och utvidgade version är helt anpassad till den nya upplagan av Läseboken. Kopieringsunderlaget ingick tidigare i Lärarboken men är nu en fristående del i Klara färdiga läs. Klara färdiga läs är ett läsinlärningsmaterial som passar särskilt väl för barn som behöver en långsam progression, till exempel elever med inga eller mycket små förkunskaper i svenska. Det är främst avsett för de tidiga åren i grundskolan, och har visat sig fungera extra bra i klasser där många barn har annat förstaspråk än svenska. I de olika delarna i Klara färdiga läs får eleverna möta bland annat Tara från Iran, Ali från Turkiet, Eva från Sverige och vara med om olika händelser i deras liv.  Till materialet Klara färdiga läs hör: Klara färdiga läs Läsebok Klara färdiga läs Övningsbok A Klara färdiga läs Övningsbok B Klara färdiga läs Lärarbok Klara färdiga läs Kopieringsunderlag Klara färdiga läs Alis kompisar A till Ö (29 småböcker) Klara färdiga läs Taras sifferbok 5-pack inkl. lärarhandledning Klara färdiga läs Evas kroppsbok 5-pack inkl. lärarhandledning Denna titel har tidigare givits ut av Hallgren & Fallgren men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment. 

Läs mer om Klara färdiga läs. Kopieringsunderlag...


Sök bästa pris på Klara färdiga läs. Kopieringsunderlag hos: