Karlsson Christer Svetsning Av Stål

Karlsson Christer Svetsning Av Stål
Karlsson Christer Svetsning Av Stål
Beskrivning av Karlsson Christer Svetsning Av Stål

Svetsning av stål är en handbok för dig som kommer i kontakt med svetsning inom industrin inom teknisk konsultverksamhet och vid kontrollorgan och myndigheter. Boken kan också användas som kurslitteratur.Handboken ger vägledning vid svetsning av alla typer av svetsbara stål som t.ex. konstruktionsstål tunnplåt rostfria stål och armeringsstål.<br><br>

Boken rekomenderar svetsmetoder val av tillsatsmaterial beskriver hur stålen beter sig vid svetsning och visar på metoder för provning av svetsbarhet.

Detta är den tredje utgåvan av boken och den har uppdaterats med hänsyn till bland annat ny standard för konstruktionsstål seghärdningsstål

och fjäderstål. Som vägledning fi nns jämförelser med tidigare svensk standard för stålprodukter.

Läs mer om Karlsson Christer Svetsning Av Stål...


Sök bästa pris på Karlsson Christer Svetsning Av Stål hos: