Kärlek/ De bästa erotiska berättelserna

Kärlek/ De bästa erotiska berättelserna
Kärlek/ De bästa erotiska berättelserna
Beskrivning av Kärlek/ De bästa erotiska berättelserna

Författare: Flera ett urval av Leif Eriksson
Kategori: Erotik & Kärlek
Utgivningsår: 2006
Bandtyp: Pocket
Språk: Svenska
Antal sidor: 208 st
Mått: 11×18 cm
Vikt: 0124 kg

Denna bok presenterar ett urval av de bästa novellerna ur 1960-talsserien Kärlek volym 1-14. Erotiska noveller av såväl etablerade som debuterande författare gavs ut i denna serie som slog alla försäljningsrekord. Ett urval av de bästa novellerna presenteras nu för en ny publik.

Ur Leif Erikssons förord.
När bokserien Kärlek gavs ut av Bengt Forsbergs Förlag i Malmö under andra halvan av 60-talet (första delen kom 1965 den fjortonde och avslutande 1970) skapade den sensation och gick ut i en miljonupplaga. Bara första delen sålde i över 300 000 exemplar en siffra som i sig säger mycket om kraften i den s.k. sexuella revolutionen och det uppdämda behov som vid denna tid fanns av erotiska skildringar. Vad som skilde just de här böckerna från många andra alster i genren var att berättelserna i dem var skrivna av några av samtidens viktigaste och bästa svenska författare. Det var alltså fråga om kvalitetsprodukter och däri ligger säkert en del av förklaringen till den exempellösa försäljningsframgången.

Men har då dessa pornografiska noveller från ett sedan länge svunnet 60-tal något att ge nutida läsare annat än kanske bara en svagt kittlande fläkt av nostalgi? Har de ännu i dag förmågan att uppröra sinnena och stimulera lusten? I det första fallet: nej i det andra: ja. Öppet erotiska skildringar väcker i dag knappast det uppseende som de gjorde dåförtiden men dessa texter lever ännu inte bara därför att man ännu känner den kraft varmed de bröt fram utan därför att de är exempel på ett i högsta grad vitalt och lekfullt berättande. Här finns en längtan efter frihet en förälskelse i lusten och en kärlek till livet.

Det är lätt att i dag med den exploatering som hela tiden sker av den sexuella sfären och som ständigt finner nya former glömma bort att pornografin en gång kunde uppfattas som frigörande och revolutionär. Så som den gestaltar sig i serien Kärleks 14 volymer ur vilka vi här valt ut några av de bästa berättelserna ter den sig allt annat än spekulativ och människoföraktande. Den söker sanningen uppmuntrar oss att bejaka vår lust och vill samtidigt vara en motkraft…. vi tycker att det erbarmliga surrogat för pornografi som står den stora allmänheten till buds i Sverige bör ersättas med kvalitetsvaror skriver Bengt Anderberg i förordet till den första delen i serien och det gäller lika mycket nu som då.

Läs mer om Kärlek/ De bästa erotiska berättelserna...


Sök bästa pris på Kärlek/ De bästa erotiska berättelserna hos: