Källström Hanna Domkyrkan Som Andaktsmiljö U…

Källström Hanna Domkyrkan Som Andaktsmiljö U…
Källström Hanna Domkyrkan Som Andaktsmiljö U…
Beskrivning av Källström Hanna Domkyrkan Som Andaktsmiljö U…

De medeltida katedralerna har med sina imponerande stenfasader
och höga torn fortsatt att fascinera människor genom århundradena
och silhuetterna utgör fortfarande ett framträdande landmärke för
den som närmar sig stiftsstäderna. Även interiörerna vittnar om den
medeltida prakten även om i likhet med exteriörerna mycket har
förändrats och försvunnit sedan dess. Lika intressanta som byggnaden
i sig är dock de människor som vistades i och använde sig av
den. Under medeltiden var katedralen i första hand biskopens och
prästerskapets kyrka men därmed inte sagt att allmänheten saknade
tillträde. Senmedeltida avlatsbrev visar att allmänheten uppmanades
att besöka katedralerna vid flera olika tillfällen.
I den här boken studeras katedralens funktion som andaktsmiljö
för lekmännen under senmedeltiden. I detta sammanhang spelar
kyrkorummets gestaltning en viktig roll. För att förstå en byggnad
är det av vikt att studera dess uppbyggnad och utformning
i relation till dess funktion. De medeltida katedralerna innehöll
en ansenlig mängd kapell altaren bildframställningar och andra
typer av föremål och studiet av dessa i relation till lekmännens
fromhetsövningar bidrar med ytterligare en dimension till förståelsen
av katedralens olika funktioner. De senmedeltida domkyrkointeriörerna
i Linköping och Lund rekonstrueras och relateras till
lekmännens rörelser och fromhetsövningar i respektive kyrkorum.
Vidare kartläggs och analyseras andakternas teologiska innebörd
för att ge en mer heltäckande bild av lekmännens fromhetsliv.
Hanna Källström (f. 1978) är teol. kand. och fil. mag. i konstvetenskap.
Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden:
Linköping och Lund är hennes doktorsavhandling i praktisk
teologi vid Lunds universitet.

Läs mer om Källström Hanna Domkyrkan Som Andaktsmiljö U…...


Sök bästa pris på Källström Hanna Domkyrkan Som Andaktsmiljö U… hos: