Källor och källkritik : hur det var att vara ung förr

Källor och källkritik : hur det var att vara ung förr

Med Källor & källkritik får eleverna fördjupa och bredda sina kunskaper om olika historiska källor och källkritik, men också om människor i det förflutna. De får öva på att granska, tolka och värdera källor och lära sig att en historisk källa kan berätta om flera olika saker, beroende på vilken fråga vi ställer. Boken är indelad i följande fyra delar: Den första delen handlar om vad det innebär att ställa frågor till det förflutna, vad historiska källor är och vad ett källkritiskt arbetssätt innebär. Del två: 18601920 innehåller kapitlen Sockenbarn, Emigration, Första arbetet och Biografbesök. Eleverna får läsa om fattigräkenskaper, Amerikabrev och andra källor som berättar om hur det var förr. Del tre: 19211945 innehåller kapitlen Tuberkulos, Läroverken, Skollov, Krig och På flykt. Eleverna får till exempel läsa om källmaterial som sjukjournaler, riksdagstryck, fotografier och intervjuer. Del fyra: 1946 till i dag innehåller kapitlen Tonåringen föds, Sexualupplysning, Damfotboll och Popmusik och ungdomsproblem. Föremål och radio- och teveprogram är exempel på källor som tas upp. Arbetsprocess 1. Eleverna introduceras först för några allmänna resonemang om källor och källkritik. 2. Därefter får de ta del av källmaterialet i text och bild. 3. Eleverna får sedan öva på att tolka och värdera källor samt koppla dessa till den historiska kontexten. Källor och källkritik är skriven av Anna Götlind, som är professor i historia vid Stockholms universitet. Hon har tidigare bland annat skrivit PULS Historiska källor om barn och böcker om mikrohistoria.

Läs mer om Källor och källkritik : hur det var att vara ung förr

Källor och källkritik : hur det var att vara ung förr

Psykologi & Pedagogik

Hitta Källor och källkritik : hur det var att vara ung förr även hos:
Rulla till toppen