Juridik för socialt arbete 3 uppl.

Juridik för socialt arbete 3 uppl.
Juridik för socialt arbete 3 uppl.
Beskrivning av Juridik för socialt arbete 3 uppl.

Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Inom socialtjänstens område är det viktigt att vara förtrogen med de lagar som reglerar socialtjänsten, och att i arbetet kunna använda juridiska kunskaper som verktyg. Den här boken är en introduktion till juridik i socialt arbete för blivande socionomer, men även för andra med intresse för socialtjänstens arbete. Utgångspunkten är socionomen som rättstillämpare av socialtjänstlagen (SoL), socialtjänstförordningen (SoF), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bokens tredje upplaga är uppdaterad och reviderad med beaktande av ändrade regler såsom den nya förvaltningslagen som gäller från 1 juli 2018, och med beaktande av ny rättspraxis. Therése Fridström Montoya (red.) är jur.dr i offentlig rätt och socionom. Hon är verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Åsa Alfvengren är adjunkt vid Umeå universitet och undervisar i socialrätt och civilrätt på socionomprogrammet och juristprogrammet samt på polisutbildningen. Therese Bäckman är jur.dr i offentlig rätt samt universitetslektor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Pernilla Leviner är docent och universitetslektor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten samt biträdande föreståndare för och styrelseledamot i Barnrättscentrum vid Stockholms universitet. Anna-Sara Lind är professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Ann-Christine Petersson Hjelm är jur.dr och verksam som universitetslektor i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Umeå universitet och vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Läs mer om Juridik för socialt arbete 3 uppl....


Sök bästa pris på Juridik för socialt arbete 3 uppl. hos: