Judt Tony Illa Far Landet

Judt Tony Illa Far Landet
Judt Tony Illa Far Landet
Beskrivning av Judt Tony Illa Far Landet

I oktober 2009 höll Tony Judt ett föredrag­ om välfärdssamhällets och social­demo­kratins framtid som åhörarna aldrig kommer att glömma. Det som gjorde intryck var inte bara det ange­lägna ämnet och talarens glöd utan också ­omständigheterna. Den tidigare så fysiskt vitale historikern­ satt nämligen i rullstol förlamad från halsen och nedåt och med en stor andningsapparat för ansiktet.

Gensvaret var enormt och efteråt uppmanades Tony Judt att utveckla det han sagt till en bok. Från sin sjukbädd dikterade han sedan boken Illa far landet en passionerad uppgörelse med det som enligt honom är kännetecknande för vår tid: ­materialismen och egennyttan den okritiska beundran av marknaden dyrkan av den privata sektorn föraktet för den offentliga sektorn de växande klyftorna mellan rika och fattiga de falska föreställningarna om en gränslös tillväxt.

Men Illa far landet är också en nutidshistorisk lektion och ett konstruktivt förslag på vad som bör göras för att lösa de stora problem våra länder brottas med. Med sin skepsis mot identitetspolitik och enfrågerörelser­ och med sin tro på ­kollektivt tänkande och en utvidgad roll för staten i ­samhällets organisering utmanar Tony Judt ­före­ställningar till både vänster och höger.

OM FÖRFATTAREN
Tony Judt (1948-2010) föddes i London och utbildades vid King’s College i Cambridge och École Normale Supérieure i Paris. Han undervisade vid Cambridge Oxford Berkeley och New York University där han ledde Remarque Institute ett centrum för Europa-studier som grundades av honom. Under sin levnad utgav Tony Judt tretton böcker bland annat Postwar: A History of Europe Since 1945 som nominerades till Pulitzerpriset. Han medverkade regelbundet i New York Review of Books London Review of Books och New York Times. År 2007 belönades han med Hannah Arendt Prize och år 2009 med Orwell Prize. 2011 utgav Karneval även Tony Judts memoarbok Minneshärbärget.

FRÅN MOTTAGANDET I SVERIGE

En rasande uppgörelse med en ekonomistisk samtid men också med en socialdemokrati som förlorat kraft röst och självförtroende – Illa far landet­ är en sällsynt skarp beskrivning av vår samtid. Den gör också något så ovanligt och uppfordrande som att föreslå att samhället skulle kunna se annorlunda ut. Marika Lindgren Åsbrink i Tiden

Jag stryker under viker hörn sätter utropstecken och läser högt för omgivningen. Det var länge sen jag kände mig så upplyft av en så svidande samhällskritik som den som serveras av Tony Judt. Liv Beckström i ­Kommunalarbetaren

Boken är rena citatsamlingen. Men allra starkast är uppfordran att åter börja tala om andra värden än de ekonomiska för att på så sätt påminna om vad Staten var bra för. Det är som om det förflutna talar genom Judt för att för­bereda oss på att ta itu med fram­tiden igen. John Swedenmark i LO-Tidningen

Illa far landet blev genast omdiskuterad bland Europas vilsna socialdemokrater. Men bör läsas av alla. Hans civilisationskritik är härlig; skarpa formuleringar historisk kunskap och ett eftertryckligt försvar för grå kompromissökande social­demokrati; för Väst­europas lyckliga decennier som råkar sammanfalla med hans eget liv och minnes­arbetet i nattmörkret men nu på väg att förskingras och upp­lösas i ’individualitetens stoft och damm’. Illa far landet är en varning att inte glömma. Per Wirtén i Expressen

Judt lyckas göra socialdemokratins historia oväntat underhållande delvis för att han är en fantastisk satiriker. Dagens allra mest hopplösa social­demokrater och nyliberaler har försett honom med först­klassigt stoff. De breda och djupa kunskaperna om efterkrigs­tidens historia imponerar. Ola Wihlke i Dalarnas Tidning

Styrkan ligger i det historiska siktdjupet. Man får syn på hur kollektivt handlande för det gemensamma bästa inte hysteriska privatiseringar vitaliserar och stabili­serar skakiga klassamhällen. Och hur snabbt framsteg kan raseras och

Läs mer om Judt Tony Illa Far Landet...


Sök bästa pris på Judt Tony Illa Far Landet hos: