Judt Tony Illa Far Landet

Judt Tony Illa Far Landet
Judt Tony Illa Far Landet
Beskrivning av Judt Tony Illa Far Landet

I oktober 2009 höll Tony Judt ett föredrag om välfärdssamhällets och socialdemokratins framtid som åhörarna aldrig kommer att glömma. Det som gjorde intryck var inte bara det angelägna ämnet och talarens glöd utan också omständigheterna.

Den tidigare så fysiskt vitale historikern satt nämligen i rullstol förlamad från halsen och nedåt och med en stor andningsapparat för ansiktet.

Gensvaret var enormt och efteråt uppmanades Tony Judt att utveckla det han sagt till en bok. Från sin sjukbädd dikterade han sedan boken Illa far landet en passionerad uppgörelse med det som enligt honom är kännetecknande för vår tid: materialismen och egennyttan den okritiska beundran av marknaden dyrkan av den privata sektorn föraktet för den offentliga sektorn de växande klyftorna mellan rika och fattiga de falska föreställningarna om en gränslös tillväxt.

Men Illa far landet är också en nutidshistorisk lektion och ett konstruktivt förslag på vad som bör göras för att lösa de stora problem våra länder brottas med. Med sin skepsis mot identitetspolitik och enfrågerörelser och med sin tro på kollektivt tänkande och en utvidgad roll för staten i samhällets organisering utmanar Tony Judt föreställningar både till vänster och höger.

OM ILLA FAR LANDET:
En av de mest fantastiska politiska böckerna som kommit ut på mycket länge. John Gray i Literary Review

Årets mest diskuterade bok bland socialdemokrater … Energin vibrerar … en mycket läsvärd bok. Katrine Kielos i DN

I handen höll Mona Sahlin en bok Tony Judts Ill fares the land. Vänsterintellektuella över hela världen har gått i spinn av entusiasm. Nu ska Sahlin äntligen få tid att läsa en bok. Och begrunda sitt partis framtid. Peter Kadhammar i Aftonbladet 21 september 2010 två dagar efter valet

UR ILLA FAR LANDET:
Något är fullständigt fel med vårt sätt att leva idag. Under trettio år har vi gjort en dygd av strävan efter materiell egennytta. Och just
denna strävan utgör faktiskt numera det enda som återstår av vår känsla för kollektiva mål. Vi vet vad saker och ting kostar men vi har
ingen aning om vad de är värda. Vi frågar oss inte längre om domslut eller lagar är bra. Är de rättvisa? Är de befogade? Är de rättmätiga?
Bidrar de till att skapa ett bättre samhälle eller en bättre värld? Detta var förr de stora politiska frågorna även om man inte kunde förvänta sig
några enkla svar. Vi måste lära oss att ställa dem på nytt.

OM TONY JUDT
Tony Judt (1948-2010) föddes i London och utbildades vid King’s College i Cambridge och École Normale Supérieure i Paris. Han undervisade vid Cambridge Oxford Berkeley och New York University där han ledde Remarque Institute ett centrum för Europastudier som grundades av honom. Under sin levnad utgav Tony Judt tretton böcker bland annat Postwar: A History of Europe Since 1945 som nominerades till Pulitzerpriset. Han medverkade regelbundet i New York Review of Books London Review of Books och New York Times. År 2007 belönades han med Hannah Arendt Prize och år 2009 med Orwell Prize.

Samtidigt med denna bok utger Karneval Tony Judts memoarbok Minneshärbärget.

Läs mer om Judt Tony Illa Far Landet...


Sök bästa pris på Judt Tony Illa Far Landet hos: