Jourläkarboken

Jourläkarboken
Jourläkarboken
Beskrivning av Jourläkarboken

Jourläkarboken är Sveriges mest använda bok om akuta sjukdomar och är spridd över hela landet. Den har tagits fram som en fickhandbok för tjänstgöring på akutmottagningar inom såväl primärvård som slutenvård. Denna fjärde upplaga är reviderad och uppdaterad, särskilt avseende de mer akuta situationer som en jourläkare ställs inför. Boken är topografiskt uppbyggd, varför det är lätt att bläddra mellan olika symtom och diagnoser. Såväl barn- som vuxensjukdomar behandlas. Etablerade och rekommenderade läkemedel används, färdiga receptförslag finns. Boken har ett omfattande register. Författarna har arbetat mycket med akutvård och i olika situationer. Astrid Björgell är allmänläkare och arbetar vid Vårdcentralen Råå i Helsingborg. Per Björgell är med dr och allmänläkare, arbetar som sektionschef och akutläkare vid Akutcentrum, Helsingborgs Lasarett AB. Fjärde upplagan

Läs mer om Jourläkarboken...


Sök bästa pris på Jourläkarboken hos: