Josefson Eva- Karin Röster Tystnad Ekon – O…

Josefson Eva- Karin Röster Tystnad Ekon – O…
Josefson Eva- Karin Röster Tystnad Ekon – O…
Beskrivning av Josefson Eva- Karin Röster Tystnad Ekon – O…

Boken spänner över flera fält historia litteraturkonst och teater med speciellt fokus på Belgien och Frankrike kring sekelskiftet 1900. Särskilt uppmärksammas tidens upproriska hållning till förtryck i alla former: i familjen politiken rättssystemet
kulturlivet och utbildningssystemet. Kollektivet tog på allvar klivet in i den litterära och konstnärliga traditionen. De kollektivistiska tendenser som i konst och litteratur tydligast kom till uttryck i Belgien strax före sekelskiftet fann en tacksam grogrund både i Frankrike och i de nordiska länderna framför allt Sverige under en rad decennier.

Eva-Karin Josefson undersöker här det estetiska kulturella och politiska utbytet mellan de olika länderna. Var sekelskiftets Frankrike så fritt och radikalt som så ofta hävdats? Var den konstnärliga
friheten större i Frankrike än i andra länder? Hur bemöttes de kvinnliga nordiska konstnärerna under sin vistelse i Frankrike och i sina hemländer vid sin återkomst? Vilken roll spelade socialistledarna
belgaren Emile Vandervelde och fransmannen Jean Jaurès för den politiska litterära och konstnärliga utvecklingen i sina länder?

Boken vänder sig till personer som efterlyser ett historiskt perspektiv på dagsaktuella frågor i Frankrike samt till lärare och studenter som söker uppslag till fördjupningar i analyser av mindre kända målningar och litterära verk.

Viktiga namn i sammanhanget är André Antoine Marya Chéliga Kerstin Ekman Eyvind Johnson Ellen Key Aurélien Lugné-Poe Lucien Maury Dick May Georges Renard Gabrielle Réval Jules Romains Romain Rolland och Théophile-Alexandre Steinlen.

Läs mer om Josefson Eva- Karin Röster Tystnad Ekon – O…...


Sök bästa pris på Josefson Eva- Karin Röster Tystnad Ekon – O… hos: