Jörngården Anna Tidens Tröskel – Uppbrott Oc…

Jörngården Anna Tidens Tröskel – Uppbrott Oc…
Jörngården Anna Tidens Tröskel – Uppbrott Oc…
Beskrivning av Jörngården Anna Tidens Tröskel – Uppbrott Oc…

Det var en annan värld kan snart sagt varje vuxen människa sucka då hon blickar bakåt i sitt liv; kanske med en blandning av både längtan och lättnad över att det inte är så längre. Under 1900-talet växer en kluven bild fram av det moderna livet. Nya möjligheter erbjuds till individuell frihet stimulans och spänning. Men ett liv karakteriserat av förnyelse och förvandling kan också skuggas av en känsla av förlust och hemlöshet. Nostalgins längtan tillbaka till ett genuint sammanhang som en gång ska ha existerat men dit vägen nu är stängd blir ett ofrånkomligt inslag i det moderna samhället och en stark strömning i 1900-talslitteraturen.

I avhandlingen Tidens tröskel visar Anna Jörngården hur den skandinaviska litteraturen kring sekelskiftet 1900 behandlar denna kluvna upplevelse som ett helt nytt problem. En ny typ av litteratur växer fram: en litteratur för och om den moderna människan. Med fokus på Ola Hanssons August Strindbergs och Knut Hamsuns författarskap spårar hon hur de förlust- och rotlöshetskänslor som vaknar i det sena 1800-talet driver fram nya litterära uttryck som kommer att spela stor roll i formandet av bilden av 1900-talet och 1900-talsmänniskan. I en mångfacetterad tolkning av nostalgi exil modernitet och kön ger hon ett nytt perspektiv på den skandinaviska tidigmodernismen och en bred belysning av tankeströmningar som behållit sin aktualitet in i våra dagar.

Anna Jörngården är verksam som forskare och lärare i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Tidens tröskel är hennes doktorsavhandling.

Läs mer om Jörngården Anna Tidens Tröskel – Uppbrott Oc…...


Sök bästa pris på Jörngården Anna Tidens Tröskel – Uppbrott Oc… hos: