Jonsson Mats Elansvar – En Fyrklöver

Jonsson Mats Elansvar – En Fyrklöver
Jonsson Mats Elansvar – En Fyrklöver
Beskrivning av Jonsson Mats Elansvar – En Fyrklöver

El är livsfarligt konstaterar författarna Mats Jonsson och Lars Kilsgård men på grund av den stora samhällsnyttan måste vi lära oss att hantera den på ett säkert sätt.

1902 kom det första regelverket i syfte att förebygga skador. Vi följer dem än idag.

Boken tar upp hur det aktuella regelverket fungerar. När man förstår och följer regelverket kan risker minimeras. Ansvarsfördelningen är också viktig; vem gör vad?

Genom att referera till riktiga fall ger boken dig dessutom en inblick i hur rättsväsendet resonerar kring ansvarsfrågor. Den tar även upp hur resurser och säkerhetskultur påverkar säkerheten på arbetsplatser; hur säkert jobbar du?

Syftet med boken är att ge dig ökad förståelse för vad begreppet elansvar innebär och på så sätt ge dig en möjlighet att organisera din verksamhet på ett elsäkert sätt.

Läs mer om Jonsson Mats Elansvar – En Fyrklöver...


Sök bästa pris på Jonsson Mats Elansvar – En Fyrklöver hos: