Jonsson Jonas Gustaf Aulén – Biskop Och Mots…

Jonsson Jonas Gustaf Aulén – Biskop Och Mots…
Jonsson Jonas Gustaf Aulén – Biskop Och Mots…
Beskrivning av Jonsson Jonas Gustaf Aulén – Biskop Och Mots…

Gustaf Aulén (18791977) var en av Sveriges
mest inflytelserika teologer översatt till
många språk. Som professor i Lund biskop
i Strängnäs och preses i Musikaliska Akademien
hade han en given plats i svenskt
kulturliv. När totalitära regimer hotade blev
han en av de främsta försvararna av rättsstaten
och mänskliga rättigheter. Under kriget
var han Norges röst i Sverige. Han fortsatte
att skriva ända till sin död. Hans enastående
analys av Dag Hammarskjölds Vägmärken
kom ut när han redan fyllt 90 och hans memoarer
fick titeln »Från mina 96 år .

Denna biografi följer Aulén genom hela hans långa
liv. Tonvikten ligger på hans tid som biskop.
Jag är till min läggning alldeles för saklig för
att rota i mina egna känslor och reaktioner.
Sakligheten har varit min livsform. Jag vet
inte vad jag har betytt och jag har sällan
frågat därefter. Men vi har anledning att fråga vem han var
och vad han betytt. Den här boken ger svar.

Jonas Jonson f. 1939 var biskop i
Strängnäs stift 19892005. Han är
docent i missionsvetenskap. Han har
skrivit flera böcker om kyrkan i Kina
och om den ekumeniska rörelsen. Han
är också författare till många psalmer
exempelvis den ofta sjungna »I Guds
tystnad får jag vara .

Läs mer om Jonsson Jonas Gustaf Aulén – Biskop Och Mots…...


Sök bästa pris på Jonsson Jonas Gustaf Aulén – Biskop Och Mots… hos: