Jonsson Fredrik Naturkunskap 2 – Ditt Universum

Jonsson Fredrik Naturkunskap 2 – Ditt Universum
Jonsson Fredrik Naturkunskap 2 – Ditt Universum
Beskrivning av Jonsson Fredrik Naturkunskap 2 – Ditt Universum

Naturkunskap 2 – Ditt universum är formulerad utifrån kursplanen för Naturkunskap 2 på gymnasiet men kan läsas av vem som helst som önskar en fördjupad förståelse för naturens samband. Naturkunskap 2 – Ditt universum ger dig som läsare en djupare förståelse för både det universum du lever i och det inre universum som finns inuti din kropp. Boken tar dig med på en resa från big bang och alltings början fram till idag och låter dig också blicka in i framtiden. Vad blir nästa steg i den naturvetenskapliga världen?

Naturkunskap 2 – Ditt universum är skriven för att du ska öka och fördjupa din förståelse för samband inom naturvetenskapen men också för att stimulera din lust att upptäcka själv. Att gå från att ta till sig färdigformulerad fakta till att själv upptäcka mäta beskriva och förstå är ett av de viktigaste stegen mot att förstå naturvetenskapen och dess teorier och modeller.

Naturkunskap 2 – Ditt universum ger dig möjlighet att ta avstamp i en bred faktabas för att själv undersöka ditt universum men den fångar också upp dig och ser till att du landar tryggt om du vill luta dig mot redan välkända och formulerade teorier. Låt Naturkunskap 2 – Ditt universum bli din vägledning till en fördjupad förståelse av det universum du lever i!

Läs mer om Jonsson Fredrik Naturkunskap 2 – Ditt Universum...


Sök bästa pris på Jonsson Fredrik Naturkunskap 2 – Ditt Universum hos: