Jonäll Kristina Redovisningsteorier – Viktig…

Jonäll Kristina Redovisningsteorier – Viktig…
Jonäll Kristina Redovisningsteorier – Viktig…
Beskrivning av Jonäll Kristina Redovisningsteorier – Viktig…

Det finns ett antal olika teorier som behandlar disciplinen redovisning. Därför sträcker Redovisningsteorier sig från grundläggande begrepp till olika teorier och teoretiska aspekter.

Boken är indelad i tre delar. Den första delen ger en översikt och är tänkt att användas av studenter i redovisning på grundnivå. Del två innehåller teoretiska ansatser samt specifika redovisningsteorier såsom den positiva redovisningsteorin disclousureteorin och institutionell teori. Den sista delen vänder sig till studenter på avancerad nivå och innehåller aktörsbaserade och kritiska redovisningsteorier.

Det finns en uppfattning att det inte existerar en universal redovisningsteori utan att det finns ett antal olika teorier som behandlar disciplinen redovisning. Ändå används begreppet redovisningsteori i singular istället för plural. Denna bok försöker att göra en annorlunda ansats genom att redan i titeln redovisningsteorier hänvisa till att det finns en komplexitet och mångfald inom området redovisning precis som inom många andra forskningsområden i det företagsekonomiska ämnet.

Boken innehåller både lärandemål och instuderingsfrågor till varje kapitel.

Denna bok försöker att göra en annorlunda ansats genom att redan i titeln redovisningsteorier hänvisa till att det finns en komplexitet och mångfald inom området redovisning precis som inom många andra forskningsområden i det företagsekonomiska
ämnet.

Gunnar Rimmel och Kristina Jonäll

FÖRFATTARE: Boken är skriven av Gunnar Rimmel (red.) Kristina Jonäll (red.) Diogenis Baboukardos Peter Beusch Johan Dergård Ann-Christine Frandsen Berit Hartmann Petra Inwinkl och Svetlana Sabelfeld. Författarna är verksamma vid Handelshögskolan i Göteborg Internationella
Högskolan i Jönköping Lunds universitet och Birmingham Business School i Storbritannien.
AVSEDD FÖR: Studenter i redovisning på grund- och avancerad nivå.

Läs mer om Jonäll Kristina Redovisningsteorier – Viktig…...


Sök bästa pris på Jonäll Kristina Redovisningsteorier – Viktig… hos: