Johnston Peter H. Väl Valda Ord – Hur Vårt S…

Johnston Peter H. Väl Valda Ord – Hur Vårt S…
Johnston Peter H. Väl Valda Ord – Hur Vårt S…
Beskrivning av Johnston Peter H. Väl Valda Ord – Hur Vårt S…

Att vara lärare handlar inte bara om att på bästa sätt förmedla kunskaper om det ena eller andra. Det hand­lar också om att skapa en inlärningsmiljö som är tillräckligt stimu­lerande och trygg för att eleverna ska kunna utvecklas intellektuellt och känslomässigt och bli kapabla att formulera sig självständigt och pregnant.

Väl valda ord visar hur man som lärare kan ta språkets resurser och dimensioner till hjälp för att skapa och vidmakthålla en sådan inlärningsmiljö. Med konkreta exempel från framgångsrik läsundervisning av olika slag belyser Johnston bland annat de konsekvenser det en lärare faktiskt säger – eller inte säger – kan få i sammanhanget. Johnston lyfter också fram en del komplexa aspekter av inlärningsprocessen som inte nödvändigtvis ger direkt avläsbara utslag i till exempel en provsituation. Aspekter som lärarna kanske inte ens är riktigt medvetna om själva men som ändå har en avgörande betydelse för såväl undervisningsresultatet som klassrumsatmosfären.

Väl valda ord är en praktiskt användbar handledning för lärare och på samma gång en inbjudan till självreflektion på det pedagogiska området.

Peter H. Johnston är professor i pedagogik vid State University of New York i Albany.

Läs mer om Johnston Peter H. Väl Valda Ord – Hur Vårt S…...


Sök bästa pris på Johnston Peter H. Väl Valda Ord – Hur Vårt S… hos: