Johnselius Hanna Sorgens Änglar

Johnselius Hanna Sorgens Änglar
Johnselius Hanna Sorgens Änglar
Beskrivning av Johnselius Hanna Sorgens Änglar

H
a
n
n
a

J
o
H
n
s
e
l
i
u
s Sorgens änglar
»Vad gjorde ni när ni sörjde? Det var en fråga jag och
min man fick av bekanta som mist sitt barn ett par år efter
vi förlorat vår dotter Lovisa. Precis samma fråga ställde
vi till ett annat par som mist sitt barn några år före oss.
Jag läste mycket om sorg och andra sörjandes berät-
telser efter att Lovisa dött men hittade ingen bok som
på ett handfast sätt kunde ge tips och råd om hur den
kunde hanteras. Jag hittade inte heller någon bok som
handlade om »tiden efter sorgen för man menar att
den kommer att bäras livet ut. Att det skulle kunna fin-
nas ett liv efter sorgen synliggörs inte och detta gjorde
mig uppgiven.
Jag har mött så många som säger att varje sorg är unik
därför finns ingen handbok för sörjande. Men jag vet att
sorgen har ett gemensamt mönster. Och där finns sådant
som alla kan känna igen sig i. I det gemensamma uppstår
något som jag vill berätta om i den här boken: sorgeäng-
lar. Att upptäcka sina sorgeänglar ger en hjälp genom
sorgen och legitimerar dessutom bilden av att det går
att kliva ur den. Men själva förlusten och saknaden finns
förstås alltid kvar.
Så kom den här boken till ett slags handbok i sorg. H
a
n
n
a

J
o
H
n
s
e
l
i
u
s

s
o
r
g
e
n
s

ä
n
g
l
a
r

Läs mer om Johnselius Hanna Sorgens Änglar...


Sök bästa pris på Johnselius Hanna Sorgens Änglar hos: