Johansson Lennart Staten Supen Och Systemet…

Johansson Lennart Staten Supen Och Systemet…
Johansson Lennart Staten Supen Och Systemet…
Beskrivning av Johansson Lennart Staten Supen Och Systemet…

När nykterhetsvännerna i det lilla stationssamhället Alvesta i Småland år 1907 med gemensamma ansträngningar lyckades förhindra etablerandet av AB Göteborgssystemet i kommunen sågs det som en stor seger för det kutlurella projekt och det identitetsbygge som präglade stationssamhället Ett systembolag sågs som ett direkt hot mot den sociala ordning som var en garant för en sund samhällsutveckling. Näst intill ett sekel senare i februari 2001 skriver det socialdemokratiska kommunalrådet till Systembolaget i Stockholm och begär att butiken i Alvesta skall få självbetjäning Utan en väl fungerande systembutik hotades samhällets handel och servicenivå och på sikt skulle hela samhället och kommunen gå en dyster framtid till mötes.

Knappast någon fråga har varit föremål för så mycket diskussion så många statliga utredningar och kom­mittéer som alkoholfrågan. I Staten Supen och Systemet analyseras den svenska alkoholpolitiken och alkoholkulturen från husbehovsbränningens avskaffande i mitten av 1800-talet fram till 2000-talets EU-anpassning. Är det något speciellt med den svenska dryckeskulturen? Kan svensken inte på ett avslappnat och mer oproblematiskt sätt umgås med alkohol och är det i så fall därför vi har och framför allt har haft så stränga restriktioner kring alkoholen? Trots att Sverige tillsammans med Norge och Finland under 1900-talet har haft den lägsta registrerade alkoholkonsumtionen i Europa har alkoholen ändå uppfattats som det kanske allvarligaste sociala samhällsproblemet.

Lennart Johansson är docent i historia vid Lunds universitet och verksam som chef för Kronobergsarkivet och som forskare vid Växjö universitet.

Läs mer om Johansson Lennart Staten Supen Och Systemet…...


Sök bästa pris på Johansson Lennart Staten Supen Och Systemet… hos: