Jernelöv Arne: Olja På Vågorna – Den Bortglöm…

Jernelöv Arne: Olja På Vågorna – Den Bortglöm…
Jernelöv Arne: Olja På Vågorna – Den Bortglöm…
Beskrivning av Jernelöv Arne: Olja På Vågorna – Den Bortglöm…

Vilka erfarenheter har vi vunnit från många decenniers oljespill? Kunskap har samlats men finns inte tillgänglig då nya utsläpp sker som i stor skala 2010 med Deepwater Horizon-blowouten i Mexikanska golfen.

I Olja på vågorna den bortglömda läxan från oljespill tar författaren med oss på återbesök till några av de mest omfattande oljeutsläppskatastroferna och återger utan fackvetenskapligt språk de observationer som de som studerade oljespillen då gjorde.

Större delen av boken rör frågor om biologi och kemi samt tekniska åtgärder och misslyckanden vid hantering av utsläpp. Men oljespill sker inte i ett isolerat vacuum det finns alltid en social kontext. Fyra berättelser i bokens senare del illustrerar några aspekter av detta.

Bokens sista avsnitt berör framtida oljespill med en avslutande del om Östersjöområdet.

Professor Arne Jernelöv är miljöforskare och expert på kvicksilver och oljespill. Från början på 1970-talet till mitten av 1990-talet ledde han ett stort antal internationella expertgrupper som på uppdrag av oftast olika FN-organisationer gav oljebekämpningsråd och uppskattade skadornas omfattning vid stora oljespill som de vid Ixtocs blowout 1979 och Gulfkriget 1991.

Läs mer om Jernelöv Arne: Olja På Vågorna – Den Bortglöm…...


Sök bästa pris på Jernelöv Arne: Olja På Vågorna – Den Bortglöm… hos: